Lập đường dây nóng tiếp nhận vướng mắc gói 120 nghìn tỷ

12-03-2024, 17:16

Ngân hàng nhà nước các tỉnh/ thành phố lập đường dây nóng để tiếp nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng gói 120 nghìn tỷ vay mua nhà ở xã hội. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại Hội nghị đẩy mạnh triển khai chương trình 120 nghìn tỷ đồng, tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Xem thêm