Lầu Năm Góc tiếp nhận hơn 200 báo cáo về UFO

21-10-2023, 10:57

Truyền thông Mỹ hôm qua (20/10) đưa tin trong báo cáo trình Quốc hội Mỹ công bố tuần này, Lầu Năm Góc tiết lộ có hơn 200 báo cáo mới về việc phát hiện vật thể bay không xác định (UFO) và các hiện tượng bất thường không xác định (UAP) trong khoảng 8 tháng đầu năm nay.

Xem thêm