Lễ hội Đom Lơng Néak Tà trở thành di sản Quốc gia

11-04-2024, 22:06

Ngày 11/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Đom Lơng Néak Tà của người Khmer tỉnh Trà Vinh là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

S Việt Nam

Trà Vinh

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm