Lễ hội Gàu Tào của đồng bào H’Mong ở Hòa Bình

21-01-2024, 20:44

Ngày 20/1, tại xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu đã diễn ra Lễ hội Gầu Tào, đây là lễ hội dân gian truyền thống, là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có từ lâu đời của đồng bào H’Mông ở Hòa Bình. Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc tại địa phương.

S Việt Nam

Hòa Bình

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm