Tự động phát sau

Lễ hội năm 2023 thu chi tiền công đức qua chuyển khoản

23-01-2023, 11:36

Đơn vị quản lý di tích văn hoá phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức và giao dịch theo hình thức chuyển khoản.Đó là một trong những nội dung hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều