LHQ kêu gọi Anh xem xét lại chính sách về người di cư

23-04-2024, 18:23

Ngày 23/4, Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi Anh xem xét lại kế hoạch chuyển người di cư trái phép tới Rwanda, quốc gia ở khu vực Đông Phi. LHQ cho rằng bước đi này có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới việc bảo vệ người tị nạn.

Xem thêm