Liên kết ba trụ cột du lịch văn hóa, sinh thái và biển đảo

16-01-2024, 12:47

Với một loạt cơ chế ưu đãi được thực hiện, du lịch Quảng Nam đã thật sự phục hồi sau đại dịch. Doanh thu du lịch Quảng Nam năm 2023 ước đạt xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2022. Các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch biển đảo là những trụ cột chính được Quảng Nam phát triển thành sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu liên kết với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước.  

S Việt Nam

Quảng Nam

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm