Lựa chọn công nghệ đường sắt đô thị tiên tiến tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

15-05-2024, 18:42

Lựa chọn công nghệ đường sắt đô thị tiên tiến, bảo đảm tiếp nhận, làm chủ từ khâu thiết kế, sản xuất, chế tạo đến vận hành, quản lý, gắn với đầu tư, hình thành ngành công nghiệp đường sắt đô thị. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tại Phiên họp thứ nhất Tổ công tác, sáng 15/5, tại Trụ sở Chính phủ.

Xem thêm