Lực lượng gìn giữ hòa bình diễn tập cấp cứu bằng trực thăng

13-06-2024, 18:21

Với các bác sĩ của Việt Nam, cấp cứu bằng đường hàng không là kỹ năng ít được đào tạo và thực hành. Tuy nhiên, khi tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đây là kỹ năng đòi hỏi cần phải thành thạo. Trong quá trình chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 sẽ làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Su Đăng trong thời gian tới, các y, bác sĩ của Việt Nam đã có cơ hội được tiếp cận và thực hành kỹ năng cho tình huống đặc biệt này.

Xem thêm