Malaysia đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt du khách quốc tế

12-02-2024, 18:06

Trong năm 2024, ngành du lịch Malaysia đặt mục tiêu thu hút hơn 27 triệu lượt khách du lịch nước ngoài nhờ các biện pháp hỗ trợ, chính sách trợ cấp cũng như hoạt động quảng bá du lịch của chính phủ.

Xem thêm