Mận chín sớm ngọt trên cao nguyên Bắc Hà

17-05-2024, 17:49

Tháng 5, trong khi những vườn mận Tam hoa vẫn còn chưa “rám má”, thì mận Tả Van đã đỏ tím một vùng trời. Đây là giống mận chín sớm, có vị ngọt được trồng ở một số vườn tại xã Na Hối (huyện Bắc Hà).

S Việt Nam

Lào Cai

Kinh tế

Xem thêm