Mất công bằng khi tuyển thẳng lớp 10 bằng IELTS

01-03-2024, 18:42

Năm nay, nhiều địa phương đã sử dụng chứng chỉ Ielts để tuyển thẳng vào lớp 10 tuy nhiên do vi phạm quy chế tuyển sinh THPT nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị dừng chính sách này. Thực tế, việc tuyển thẳng bằng chứng chỉ ngoại ngữ diễn ra và gây tranh luận trong vài năm gần đây, thậm chí ở cả bậc đại học. Bởi thế không nên tuyệt đối hóa Chứng chỉ Ielts trong tuyển sinh là ý kiến của nhiều người.

Xem thêm