Mexico đình chỉ đàm phán FTA với Ecuador

10-04-2024, 11:18

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador bắt đầu lan sang lĩnh vực thương mại. Ngày 9/4, Tổng thống Mexico tuyên bố đình chỉ tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang diễn ra giữa hai quốc gia châu Mỹ.

Xem thêm