Miễn hoặc giảm 50% phí thăm Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long cho người già và trẻ em

19-07-2023, 06:42

Từ ngày 17/7, các đối tượng được miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long gồm: Trẻ em có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới bảy tuổi); người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng. Đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long là người cao tuổi.

Xem thêm