Tự động phát sau

Mô hình đào tạo công dân toàn cầu ở Hàn Quốc

20-05-2022, 20:41

Ngày nay việc dạy và học ngoại ngữ đã trở thành một trong những trọng tâm của các trường học ở Hàn Quốc. Bên cạnh tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ hết sức phổ biến thì việc lựa chọn ngôn ngữ thứ hai là tiếng Việt để đưa vào giảng dạy trong các trường học cũng là việc được các trường hết sức quan tâm.

Xem tiếp

Xem thêm

Tin mới

Tin đọc nhiều