Mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng Việt

08-05-2024, 20:43

Xuất khẩu của TPHCM khởi sắc mạnh mẽ và đang dẫn đầu cả nước về kim ngạch trong 4 tháng đầu năm. Đây chính là một trong những động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục khai thác thị trường, cung ứng hàng hóa ra thế giới. Trong bối cảnh đó, hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu được kỳ vọng là đòn bẩy để mở rộng thị trường. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm