Một số ngữ liệu lan truyền trên mạng xã hội không có trong SGK

18-10-2023, 07:33

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin về một số nội dung được cho là ngữ liệu trong sách giáo khoa như: Giã gạo thổi cơm, Bắn Tung Tóe, Bạn An dũng cảm, Bé xách đỡ mẹ, Vẽ gì khó....

Xã hội

Giáo dục

Xem thêm