Mười năm “xây” Tết cùng người lao động

29-01-2024, 20:26

Sau hơn 10 năm tổ chức, chương trình Tết Sum vầy với quy mô toàn quốc đã thể hiện sự thống nhất, tinh thần quyết tâm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đoàn viên, người lao động trên cả nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Xem thêm