Mỹ mở lại bến tàu chuyển hàng viện trợ cho Dải Gaza

12-06-2024, 18:01

Bến tàu nổi do Mỹ xây dựng ở Dải Gaza đã nối lại hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo sau 2 ngày tạm ngừng do thời tiết xấu. Phía Mỹ đã đưa ra thông tin tích cực trên trong bối cảnh các nỗ lực nhân đạo tại Gaza vẫn đang gặp nhiều khó khăn do chiến sự căng thẳng.

Thời sự quốc tế

Thế giới

Xung đột Hamas - Israel

Xem thêm