Nam Định quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác IUU

31-03-2024, 20:58

Là một trong những địa phương có bờ biển dài, đội tàu đánh bắt thủy sản đông đảo, tỉnh Nam Định đang quyết liệt triển khai các biện pháp chống khai thác IUU nhằm cùng với cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC và xây dựng nghề cá bền vững.

S Việt Nam

Nam Định

Xã hội

Đời sống

Xem thêm