Nắn dòng tiền quảng cáo vào các kênh nội dung sạch

11-04-2024, 06:41

Sau 1 năm triển khai các giải pháp chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên không gian mạng, đặc biệt là bộ giải pháp Whitelist - nội dung được xác thực khuyến nghị quảng cáo và Blacklist - nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật yêu cầu không quảng cáo, việc ngăn chặn dòng tiền chảy vào túi những kênh, trang tin xấu độc đã có những tín hiệu khả quan. Điều này cũng thúc đẩy nhiều nhà sáng tạo nội dung, các công ty quản lý đa kênh sản xuất nội dung sạch, có trách nhiệm, từ đó xây dựng một môi trường mạng lành mạnh

Xã hội

Đời sống công nghệ

Nhịp sống Online

Xem thêm