f
Tự động phát sau

Nâng cao nhận thức của thanh niên trong bảo đảm an ninh trật tự

08-08-2022, 20:38

Chiều 8/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp “Hướng dẫn chỉ đạo tổ chức cho thanh niên tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” giai đoạn 2018 – 2022.