Nắng nóng gây hiệt hại nhiều tôm, cua ở Kiên Giang

05-04-2024, 18:21

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài làm cho nhiệt độ tăng cao và độ mặn trong kênh, rạch tăng vượt ngưỡng khiến nhiều diện tích tôm, cua nuôi của người dân một số huyện tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại, ảnh hưởng; trong đó, huyện An Biên có diện tích tôm, cua bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 550 ha.

S Việt Nam

Kiên Giang

Kinh tế

Môi trường

Xem thêm