Náo nhiệt không khí lễ hội hoa truyền thống Colombia

09-08-2023, 18:42

Colombia là một trong những nước trồng và xuất khẩu hoa lớn trên thế giới. Ra đời từ năm 1957, Lễ hội hoa Medellin hàng năm đã trở thành một sự kiện quốc gia nhằm thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao thương hiệu hoa Colombia và thu hút khách quốc tế.

Xem thêm