Nga cảnh báo đáp trả nếu Phương Tây tịch thu tài sản

23-04-2024, 18:16

Ngày 23/4, Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả lại các biện pháp tịch thu tài sản mà Phương Tây áp đặt đối với Moskva. Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết có thể tịch thu tài sản của Nga để hỗ trợ cho Ukraine.

Xem thêm