Nga đặt mục tiêu vào nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới

02-04-2024, 20:28

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã chỉ thị các bộ, ban ngành nước này cần thực hiện các chính sách và biện pháp để đảm bảo đưa Nga nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 xét về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo sức mua tương đương.

Xem thêm