Ngân hàng thương mại được giữ nguyên nhóm nợ hết năm 2024

20-04-2024, 08:59

Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại kéo dài chính sách cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn thêm 6 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/6 tới.

Xem thêm