Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ diễn ra tại Ninh Thuận

24-06-2024, 06:19

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024. Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước".

Địa phương

Xã hội

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm