Ngày thơ Thăng Long - Hà Nội năm 2024

23-02-2024, 06:50

Hôm nay, Ngày thơ Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngày thơ gồm các hoạt động như trình diễn thơ, đọc thơ, bình thơ, thi thơ của các tác giả, nhà thơ nổi tiếng và trình diễn những bài hát xuất sắc được phổ từ thơ.

Xem thêm