Nghệ nhân nỗ lực bảo tồn hát Xoan

24-05-2023, 09:32

Từ 1 di sản nằm trong danh mục cần bảo vệ khẩn cấp thì hiện hát xoan đã trở thành di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Để khôi phục và đạt được hành quả đó là cả nỗ lực rất lớn của cộng đồng tỉnh Phú Thọ, trong đó không thể kể đến tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Xuân Hội , Trùm phường xoan Phù Đức . Dù đã hơn 70 tuổi nhưng ông vẫn đắm đuối với việc dạy hát xoan để trao truyền những câu hát cổ cho các thế hệ kế cận , tiếp nối mạch nguồn quá khứ tới hiện tại.

Xem thêm