Nghệ thuật điêu khắc ánh sáng

12-02-2024, 17:21

Nhắc tới điêu khắc, nhiều người nghĩ ngay tới những chất liệu gỗ, đá, gốm hay kim loại. Thế nhưng, có một nghệ sĩ lại thực hiện điêu khắc trên chất liệu ánh sáng. Khi ánh sáng rọi vào vật chủ, phần bóng tối trên bức tường là hình hài mà nghệ sĩ muốn chuyển tải. Và mỗi tác phẩm “bóng tối” đó đều là những câu chuyện có thông điệp rõ ràng.

Xem thêm