Nghị viện châu Âu thông qua dự luật môi trường

28-02-2024, 06:43

Ngày 27/2, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật phục hồi tự nhiên của Liên minh châu Âu (EU) và các quy định mới nhằm ngăn ngừa các hoạt động xâm hại tới môi trường.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm