Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi trong chuyến biển đầu năm

15-02-2024, 07:16

Những ngày đầu năm mới, bà con ngư dân ở Hà Tĩnh đã xuất quân ra khơi đánh bắt thủy hải sản để cầu lộc, cầu tài. Trong chuyến biển đầu năm, nhiều tàu thuyền của ngư dân đã trúng những mẻ cá lớn, báo hiệu một năm mới thắng lợi và gặp nhiều may mắn.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Kinh tế

Xem thêm