Người tiêu dùng hưởng ứng sự kiện Online Friday

02-12-2023, 06:39

Chương trình 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2023 bắt đầu từ 0h sáng ngày (1/12) đến 12h Chủ nhật (3/12) trên TikTok. Đây là sự kiện Thương mại điện tử quốc gia lớn nhất trong năm do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan của Chính phủ, UBND các tỉnh/thành phố và các đơn vị cùng đồng hành, tổ chức. Sự kiện Online Friday được các doanh nghiệp và người tiêu dùng chờ đợi nhất trong năm.

Xem thêm