Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo rất lớn

08-09-2022, 08:34

Nguy cơ rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo rất lớn. Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội khi cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống rửa tiền đang được xây dựng.

Xem thêm