Nhận diện: Một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

17-12-2023, 19:26

Các học giả, chuyên gia, người dân cũng như rất nhiều cơ quan truyền thông cho đến thời điểm này vẫn đưa ra các bình luận sôi nổi, đánh giá cao thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân và những cơ hội hợp tác rộng mở của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Mỗi chuyến thăm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam đều diễn ra trong những bối cảnh đặc biệt, khác nhau nhưng phản ánh chân thực tầm vóc, sự phát triển của mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của hai đất nước sông liền sông, núi liền núi với nhiều nét tương đồng.

Chương trình

Nhận diện

Chính trị

Ngoại giao

Xem thêm