Nhận diện: Nhức nhối “văn hoá” phong bì và cơ chế xin - cho

30-07-2023, 19:30

Đại án chuyến bay giải cứu đã kết thúc với những bản án nghiêm khắc giành cho các bị cáo. Ngoài bản án, lời khai trước Toà của các bị cáo cũng là một trong những nội dung được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Qua đó, bức tranh về một thứ “văn hoá” đã tồn tại lâu nay trong hoạt động hành chính được khắc hoạ rõ nét, đó là “văn hoá: phong bì, cơ chế xin – cho. Thật ra, cái gọi là cơ chế xin - cho và “văn hoá” phong bì không mới, đó là vấn nạn nhức nhối đã được mổ xẻ từ lâu khi nó được mặc nhiên thừa nhận ở mức rộng và phổ biến. Vấn nạn này không chỉ thấy trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước mà còn cả với người dân khi làm các thủ tục hành chính. 

Nhận diện

Xã hội

Vụ án 'chuyến bay giải cứu'

Xem thêm