Nhân rộng mô hình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc

21-10-2023, 13:31

Ngày 21/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – Lý luận và thực tiễn”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự và chủ trì Hội thảo.

S Việt Nam

Vĩnh Phúc

Chính trị

Địa phương

Xem thêm