f
Tự động phát sau

Nhiều điểm trường biên giới xuống cấp trước năm học mới

14-08-2022, 22:38

Năm học mới đã cận kề, trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa vẫn còn nhiều Trường học bị xuống cấp. Tại một số điểm trường lẻ thuộc các bản đặc biệt khó khăn với nhiều người dân tộc Mông, Thái sinh sống, nhiều phòng học đã bị xuống cấp, tình trạng thiếu trạng thiết bị dạy học đang làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy, học của học sinh, giáo viên vùng biên giới đặc biệt khó khăn. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.