f
Tự động phát sau

Nhiều nước châu Âu áp thuế lợi nhuận đối với các công ty năng lượng

19-11-2022, 17:59

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp năng lượng đang hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng giá khí đốt, nhiều nước châu Âu đã quyết định áp thuế ở mức khá cao, từ 35 – 60%, đối với phần lợi nhuận bất thường của các doanh nghiệp này.