Nhiều nước châu Âu tiếp tục viện trợ Ukraine

29-05-2024, 06:42

Liên quan đến xung đột ở Ukraine, nhiều nước châu Âu hôm qua đã công bố các thỏa thuận viện trợ và hợp tác mới với chính quyền Kiev, với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.

Xem thêm