Nhiều tín hiệu khả quan cho ngành Công Thương cả nước

16-02-2024, 18:43

Sáng 16/2, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Báo cáo đánh giá có thấy nhiều tín hiệu khả quan bước đầu cho ngành Công Thương cả nước, đặc biệt là các lĩnh vực nhạy cảm như xăng dầu, điện, sẵn sàng cho năm 2024 nhiều khó khăn.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm