Nhịp cầu hữu nghị Nga - Việt gắn kết văn hóa

29-02-2024, 14:28

Vừa qua, tại khuôn viên chính ở thủ đô Moskva, Đại học tổng hợp Tài chính trực thuộc chính phủ LB Nga (FU) đã tổ chức sự kiện “Nhịp cầu hữu nghị Nga - Việt” nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam tới bè bạn quốc tế cũng như thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các nước.

Xem thêm