f
Tự động phát sau

Nhức nhối xâm phạm bản quyền mỹ thuật

07-08-2022, 11:59

Câu chuyện xâm phạm bản quyền trong lĩnh vực mỹ thuật không còn là vấn đề riêng của tác giả, mà đã trở thành vấn nạn thời gian qua. Hệ lụy của nó là làm giảm giá trị thị trường mỹ thuật, đánh mất niềm tin từ các nghệ sĩ, nhà sưu tập và công chúng.