Những chuyến bay xanh – Xu hướng mới của ngành hàng không

19-02-2024, 06:36

Khí thải hàng không là một trong những yếu tố dẫn tới biến đổi khí hậu, hơn 1 tỷ tấn carbon mỗi năm thải ra từ các chuyến bay, chiếm 2,5 - 3% lượng khí thải toàn cầu. Để ứng phó với biến đổi khí hậu, ngành hàng không thế giới đang nỗ lực thay đổi theo hướng xanh hơn, bền vững hơn.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm