f
Tự động phát sau

Những điểm đến nguy hiểm nhất thế giới năm 2023

02-12-2022, 22:08

Các chuyên gia thuộc công ty đánh giá rủi ro International SOS trụ sở tại Anh đã đưa ra “Bản đồ rủi ro du lịch” về những điểm đến nguy hiểm nhất trên thế giới năm 2023 đối với kinh doanh và lữ hành.