Những điều thú vị về ngày Hạ chí

21-06-2024, 12:20

Khi những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, ngày 21/6 là ngày Mặt trời đạt tới điểm tận cùng phía bắc của nó trên bầu trời của Trái Đất. Gọi là ngày Hạ chí ở Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam. Mời quý vị cùng tìm hiểu những điều thú vị xung quanh ngày được xem là dài nhất trong năm này.

Xem thêm