Những hoạt động đón năm mới thú vị ở một số quốc gia

02-01-2024, 11:49

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, người dân có những cách thức thú vị để chào đón năm mới. Trong đó, tắm biển giữa mùa đông là một nghi thức được đặc biệt ưa thích ở các quốc gia ôn đới.

Xem thêm