Những người trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống

07-09-2023, 11:54

Lâu nay, chúng ta vẫn mặc định nghĩ rằng, với sự phát triển “bùng nổ” của các loại hình giải trí hiện nay, những người trẻ sẽ không thích âm nhạc truyền thống. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có rất nhiều bạn trẻ yêu thích loại hình âm nhạc này và chủ động tìm đến với các lớp học, nơi biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Xem thêm