Nỗ lực chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em

14-11-2022, 11:47

Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Không chỉ đe dọa tính mạng, sức khỏe, trong xã hội hiện đại, bạo lực gia đình còn thể hiện dưới hình thức bạo hành tâm lý, bạo hành lời nói. Vậy chúng ta cần làm gì để từng bước xóa bỏ bạo lực gia đình, thực sự bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em ngay trong chính gia đình họ.

Xem thêm